Játékszabályzat

Lindt Nyereményjáték Napi 1 Reggeliző Készletért és Étcsokoládékért – Részvételi játékszabályzat

1. Szervező és Lebonyolító:

Szponzor és a nyeremény felajánlója: Lindt & Sprüngli (CEE), Reg. szám.: 27928951, regisztrált székhely: Karolinská 650/1, Prága 8, irányítószám 186 00, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, Section C, File 127165

Szervező és Lebonyolító: ITID s.r.o., regisztrál székhely: Kpt. Stránský 981/19, Prága 19800, IČO: 25658115, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, Section C, File 58773

2. A Játék időtartama

A nyereményjáték 2020.01.09. 00:00:00 óra és 2020.02.10. 23:59:59 óra között zajlik bármely magyarországi üzletben, bármely Lindt Excellence 100g termék* megvásárlásával.

A nyereményjáték 33 db, egynapos (1 nap) blokkra tagolódik. A nyereményjáték blokkjainak felosztása:

 1. blokk: 2020. 01. 09.
 2. blokk: 2020. 01. 10.
 3. blokk: 2020. 01. 11.
 4. blokk: 2020. 01. 12.
 5. blokk: 2020. 01. 13.
 6. blokk: 2020. 01. 14.
 7. blokk: 2020. 01. 15.
 8. blokk: 2020. 01. 16.
 9. blokk: 2020. 01. 17.
 10. blokk: 2020. 01. 18.
 11. blokk: 2020. 01. 19.
 12. blokk: 2020. 01. 20.
 13. blokk: 2020. 01. 21.
 14. blokk: 2020. 01. 22.
 15. blokk: 2020. 01. 23.
 16. blokk: 2020. 01. 24.
 17. blokk: 2020. 01. 25.
 18. blokk: 2020. 01. 26.
 19. blokk: 2020. 01. 27.
 20. blokk: 2020. 01. 28.
 21. blokk: 2020. 01. 29.
 22. blokk: 2020. 01. 30.
 23. blokk: 2020. 01. 31.
 24. blokk: 2020. 02. 01.
 25. blokk: 2020. 02. 02.
 26. blokk: 2020. 02. 03.
 27. blokk: 2020. 02. 04.
 28. blokk: 2020. 02. 05.
 29. blokk: 2020. 02. 06.
 30. blokk: 2020. 02. 07.
 31. blokk: 2020. 02. 08.
 32. blokk: 2020. 02. 09.
 33. blokk: 2020. 02. 10.

3. A nyereményjáték részvételi feltételei, a jelentkezés menete

A nyereményjátékban résztvevő nyugta bemutatásának módja: Fotó a nyugtáról

A regisztrációhoz/nevezéshez szükséges: Teljes név, e-mail cím, telefonszám, a vásárlást igazoló nyugta (fotó), a versenyszabályzat elfogadása és a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás (GDPR)

A nevezés/jelentkezés feltétele: 1 (egy) db Lindt Excellence 100g termék megvásárlása 1 (egy) db nyugtán a nyereményjáték ideje alatt.

Egy e-mail címről maximum 5 db jelentkezést tudunk elfogadni. (1 (egy), vagy több Lindt Excellence 100g termék/jelentkezés)

A vásárlást igazoló nyugtát minden résztvevőnek a nyereményjáték végéig kell megőriznie.

Egy nyugtáról leadandó több jelentkezés esetén hivatkozzon a játék honlapján található linkre: „Több csokoládém van egy nyugtán”.

A regisztráció egy e-mail címre vonatkozik, amelyről legfeljebb 5 (öt) jelentkezés indítható. Kérjük esetleges ellenőrzés céljából őrizze meg az eredeti nyugtát!

A jelentkező a nyereményjáték ideje alatt köteles az összes vásárlást igazoló dokumentumot megtartani (a jelentkezéshez használt nyugta). A dokumentumok bemutatását a szervező a verseny eredményhirdetése után is kérni fogja a nyertesektől.

A jelentkezéshez használt nyugtáról készült képen egyértelműen látszódnia kell a termék/termékek (legalább 1 (egy) db Lindt Excellence 100g termék) megnevezésének, különben a jelentkezés érvénytelen.

A jelentkező köteles megőrizni a jelentkezéséhez használt összes, vásárlást igazoló nyugtát. Ha a jelentkező nem tudja bemutatni a nyugtát/nyugtákat a Szervező/lebonyolítónak, akkor nem tesz eleget a nyereményjáték-szabályzatnak, így ennek értelmében kizárjuk a játékból.

Ha az elektronikus nyugta nem mutatja a termék nevét, akkor a vásárlást kézzel írott nyugtával kell igazolni a jelentkezéshez. Az eladótól kapott, kézzel írt nyugtához az eredeti, elektronikus nyugtát is csatolni kell, amely igazolja legalább 1 (egy) db Lindt Excellence 100g termék vásárlását. A nyugtán a bolt hivatalos pecsétjének is meg kell jelennie.

Ezek a követelmények a jelentkezéshez szükséges dokumentumok bármely egyéb hiányzó adatára is vonatkoznak, amelyeket a játékszabályzat megkövetel.

5. Nyeremény

Összesen 33 (harminchárom) db nyereményt sorsolunk ki a nyereményjáték ideje alatt

A nyeremény: 33 x Reggeliző készlet

Egy reggeliző készlet a következőket tartalmazza:

 • Reggeliző tál
 • Kanál
 • Alátét
 • 3 db Excellence csokoládé

 6. A nyeremény átadása, a nyertes kiválasztása

Nyereményben csak az a jelentkező részesülhet, aki eleget tett a nyereményjáték minden követelményének. A nyerteseket véletlenszerűen sorsoljuk ki az összes, szabályos, a játékszabályzatnak eleget tevő, a nyereményjáték előre meghatározott időtartama alatt érkező jelentkezés/regisztráció közül.

A játék minden nyertese 1 db nyereményt kap, amire adott esetben (lásd alább) jogosult. A napi nyeremények száma, amelyet egy adott résztvevő kaphat 1 db-ra korlátozódik

A napi nyertesek kiválasztása: minden nap 1 győztes kerül kiválasztásra véletlenszerűen, minden jelentkezőből, akik a nyereményjáték teljes időtartama alatt regisztráltak.

Például, ha a jelentkező az első blokkban adja be a jelentkezését, de nem kerül kisorsolásra a blokk végén, a regisztrációja/jelentkezése automatikusan a következő (2.) blokkba kerül. Ez a szabály a nyereményjáték teljes ideje alatt érvényben van. Ennek megfelelően minden érvényes regisztrációval rendelkező, de ki nem sorsolt jelentkező automatikusan részt vesz a későbbi sorsolásokban is.

A nyertesek kiválasztása/meghatározása egy sorsoló program használatával történik egy, az érvényes jelentkezőkből álló adatbázisból.

A nyertest/nyerteseket véletlenszerűen sorsoljuk és sorsolás után, 3 munkanapon belül e-mailben értesítjük majd. Erre az e-mailre 5 napon belül kell visszajelezniük az eredeti nyugta bemutatásával együtt. Ha ennek nem tesznek eleget, a nyereményt egy második, szintén véletlenszerűen sorsolt jelentkezőre ruházzuk át. 

A nyertesek legkésőbb 3 munkanapon belül értesítést kapnak a regisztráció során megadott, kapcsolattartó e-mail címükre. A nyertesek nevét a www.lindt-nyeremenyjatek.hu weboldalon és a Lindt Facebook oldalán (https://www.facebook.com/LindtHungary/) is közzétesszük.

A nyertessel/nyertesekkel a Szervező/lebonyolító veszi majd fel a kapcsolatot, tájékoztatja a további, határidős teendőkről, és felkéri, hogy küldje el levelezési címét, valamint, hogy küldje el a vásárlást igazoló, eredeti nyugtát is.

Ha a nyertes/nyertesek az értesítéstől számított 5 (öt) napon belül sem adja meg levelezési címét, és/vagy nem mutatja be a nyugtát, vagy, ha nem lehet kapcsolatba lépni a nyertessel, a nyeremény automatikusan visszaszáll a Szponzorhoz.

7. A Szponzor és Szervező felelősségi köre

A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, Facebook, Instagram fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szponzoron és a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye.

A Szponzor és a Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szponzor és a Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Szponzor és a Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. A Szponzor és a Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szponzor és a Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje. A Szponzor és a Szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, elmaradásából, valamint a jelentkezéskor/regisztrációkor érkező válaszok hiányos adattartamából eredő problémákért.

A Szervező és a Szponzor a nyereménycsomag hiányosságáért, sérülésért nem vállal felelősséget.

A Szponzor és a Szervező/Lebonyolító munkatársai és rokonai, valamint bármely más, a nyereményjáték lebonyolításában érdekelt fél számára tilos a játékban való részvétel.

A Szervezőnek jogában áll bármikor visszavonni, törölni a nyereményjátékot.

8. Adózási rendelkezések

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Lindt & Sprüngli CEE s.r.o.-t terheli.

9. Adatkezelés, adatvédelem

A versenyben való részvétellel a résztvevő elfogadja a nyereményjáték összes szabályát és feltételét.

Részletes adatvédelmi szabályzatunk a nyereményjátékkal kapcsolatban az alábbi linken megtalálható:

GDPR-link

*A nyereményjáték a szponzor és a nyeremény felajánlójának márkájára – Lindt&Sprüngli -, és annak egy bizonyos termékcsaládjának, a "LINDT EXCELLENCE 100g” termékeire vonatkozik, melyek a nyereményjáték idején és a résztvevő üzletekben kerülnek értékesítésre.

A Lindt Excellence 100g termékcsaládjába tartozó termékek:

Excellence 70% Cocoa 100g

Excellence 85% Cocoa 100g

Excellence 90% Cocoa 100g

Excellence 78% Cocoa 100g

Excellence Orange Intense 100g

Excellence with A Touch of Sea Salt 100g

Excellence Chili 100g

Excellence Coconut 100g

Excellence Strawberry Intense 100g

Excellence Extra Creamy 100g

Excellence White Vanilla 100g

Prága, 2020. január 9.

©2020 Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o.

Top
Menu